Giften van de Wereldwinkel Wittem in 2018

In 2016 is besloten om sommige projecten een aantal jaren achter elkaar te steunen. Dat geeft hun meer zekerheid en dat komt ontwikkeling ten goede.
Daarnaast zijn er ook enkele eenmalige giften, bijvoorbeeld voor nieuwe onbekende projecten. In het algemeen krijgt een project € 500 (per jaar).

Meerjarige giften

Mheer voor Fako

Fako is een dorp op een van de Kei-eilanden (Zuid-Molukken), een van de armere streken van Indonesië. De Stichting 'Mheer voor Fako' uit Mheer financiert allerlei kleine projecten op de Kei-eilanden, vooral schoolgeld voor kansarme kinderen.

Info: www.stichtingmheervoorfako.nl of 06 46 76 66 06. Bankrekening NL83 RABO 012 69 84 700

Stichting Jambo Hakuna Matata

Jambo Hakuna Matata ondersteunt kleinschalige projecten in Kenia op het gebied van zorg en onderwijs voor kansarme kinderen en gehandicapten. De stichting is opgericht door dokter Habets uit St. Geertruid; bestuurslid is dhr. Peter Korpershoek uit Wijlre.

Info: p.korpershoek@home.nl of www.jambohakunamatata.nl. Bankrekening: NL20RABO0120640341

Abrazo Amigos

Math Roijen uit Banholt kreeg via zijn werk in de vleesverwerking contact met mensen in Argentinië. Hij begon met financiële steun aan enkele arme mensen. Inmiddels is er een stichting, die nog steeds arme gezinnen steunt, maar ook enkele gemeenschapsprojecten zoals een opvangruimte voor gehandicapte kinderen.

Info: www.abrazoamigos.nl, of info@abrazoamigos.nl. Bankrekening: NL66ABNA 05454 28 4 32

Goretti Stichting

De Goretti Stichting uit Eys steunt sinds 1993 het werk van de Indiase zuster Maria Goretti, die werkt in de deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van India. De zusters doen sociaal werk dat vooral gericht is op kinderen uit arme gezinnen, o.a. basisgezondheidszorg, onderwijs, hulpprogramma's voor vrouwen en er is een straatkinderenproject.

Banknr: NL41Rabo0147595002, t.n.v. Goretti Stichting, Eys

Eenmalige giften

Vrienden van Chiromo

Vrienden van Chiromo is een stichting uit Ransdaal die projecten steunt van de paters montfortanen in Zuid-Malawi, de streek Chiromo. De stichting bestaat al ruim 60 jaar: ze is begonnen ter ondersteuning van de Ransdaalse missionaris-montfortaan, pater Hub Voncken, die inmiddels al lang overleden is. De Vrienden van Chiromo zamelen ieder jaar ongeveer € 20.000 tot € 25.000 in. Dit geld gaat naar bouw van scholen, plattelandsklinieken, schoon-watervoorzieningen, gemeenschapshuizen, voorlichtingscampagnes op het gebied van hygiëne, enz. Dus allerlei vormen van ondersteuning bij de ontwikkeling van de arme streek Chiromo.

Info: www.chiromo.nl of 06-22290092; Bankrek: NL60RABO 0125907307 t.n.v. Stichting Vrienden van Chiromo

Giften bij rampen

Als er een ramp is in een derde-wereldland (orkaan, aardbeving, e.d.), geeft de Wereldwinkel vaak € 100.