Giften van de Wereldwinkel Wittem in 2017

In 2016 is besloten om sommige projecten een aantal jaren achter elkaar te steunen. Dat geeft hun meer zekerheid en dat komt ontwikkeling ten goede.
Daarnaast zijn er ook enkele eenmalige giften, bijvoorbeeld voor nieuwe onbekende projecten. In het algemeen krijgt een project € 500 (per jaar).

Meerjarige giften

Mheer voor Fako

Fako is een dorp op een van de Kei-eilanden (Zuid-Molukken), een van de armere streken van Indonesië. De Stichting 'Mheer voor Fako' uit Mheer financiert allerlei kleine projecten op de Kei-eilanden, vooral schoolgeld voor kansarme kinderen.

Info: www.stichtingmheervoorfako.nl of 06 46 76 66 06. Bankrekening NL83 RABO 012 69 84 700

Stichting Jambo Hakuna Matata

Jambo Hakuna Matata ondersteunt kleinschalige projecten in Kenia op het gebied van zorg en onderwijs voor kansarme kinderen en gehandicapten. De stichting is opgericht door dokter Habets uit St. Geertruid; bestuurslid is dhr. Peter Korpershoek uit Wijlre.

Info: p.korpershoek@home.nl of www.jambohakunamatata.nl. Bankrekening: NL20RABO0120640341

Abrazo Amigos

Math Roijen uit Banholt kreeg via zijn werk in de vleesverwerking contact met mensen in Argentinië. Hij begon met financiële steun aan enkele arme mensen. Inmiddels is er een stichting, die nog steeds arme gezinnen steunt, maar ook enkele gemeenschapsprojecten zoals een opvangruimte voor gehandicapte kinderen.

Info: www.abrazoamigos.nl, of info@abrazoamigos.nl. Bankrekening: NL66ABNA 05454 28 4 32

Goretti Stichting

De Goretti Stichting uit Eys steunt sinds 1993 het werk van de Indiase zuster Maria Goretti, die werkt in de deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van India. De zusters doen sociaal werk dat vooral gericht is op kinderen uit arme gezinnen, o.a. basisgezondheidszorg, onderwijs, hulpprogramma's voor vrouwen en er is een straatkinderenproject.

Banknr: NL41Rabo0147595002, t.n.v. Goretti Stichting, Eys

Eenmalige giften

Stichting Vrouwengroep Vlinder

De Stichting Vrouwengroep de Vlinder in Heerlen zet zich in voor integratie van Afghaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast probeert ze geld in te zamelen om de leefsituatie van vrouwen in Afghanistan te verbeteren.

Bankrekeningnr: NL53INGB0005029486, t.n.v. Vrouwengroep Vlinder, ovv Naaiatelier Kaboel

Importeur Simbolica

1. Bijdrage voor schoolbenodigdheden voor 700 Maya-kinderen in Guatemala (d.w.z. boeken, schooluniform, e.d).
2. Bijdrage voor gereedschap voor leerbewerker Rolando, wet wie Simbolica samenwerkt.

Rekening: NL08ABNA0619719060, t.n.v. Stichting Simbolica Projecten.

Giften bij rampen

Als er een ramp is in een derde-wereldland (orkaan, aardbeving, e.d.), geeft de Wereldwinkel vaak € 100.