SMARTPHONE SITE  •  KLOOSTER WITTEM  •  DIGITALE NIEUWSBRIEF  •  CONTACT  •  LINKS             Open: dagelijks van 10:00 tot 16.30 uur (ma. vanaf 12:00 uur)

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl Routebeschrijving

Impressie van de Pinksterlezing 2014 door Huub Oosterhuis

Zaterdagmiddag 7 juni: Pinksterlezing in Wittem, dit jaar verzorgd door dichter/theoloog Huub Oosterhuis. Bij velen zeer geliefd vanwege zijn mooie, vaak poëtisch religieuze-liedteksten. Door anderen juist verguisd om deze teksten, met hun soms wat ongrijpbare inhoud.

Huub Oosterhuis is al vele jaren bezig met de vertaling en hertaling van de psalmen en deze waren ook het hoofdthema van zijn lezing. Lees hier de volledige tekst.

Om te beginnen stond hij stil bij de in februari overleden dichter Leo Vroman. Ook deze heeft zich in zijn lange leven (hij werd 98 jaar) bezig gehouden met de psalmen, niet met bewerking van Bijbelse psalmen maar met het schrijven van eigen. In zijn psalmen richtte Leo Vroman zich tot 'systeem'. Waarom systeem? 'God' vond hij een ongeschikte naam, bezoedeld door het vele misbruik ervan. Maar systeem: dat waar alles van afhangt, samenhang van mensen en dingen, ordening van de wereld die ons vervult met verwondering. Oosterhuis kan zich wel iets voorstellen bij die keuze. "En dan toch", zo zei hij, "spreek je dat systeem, die samenhang, aan als een 'iemand'. Dat is menselijk, zoals je ook wel eens tot de wind of tot de zon praat."

In de Bijbel is God 'jij', zeker ook in de psalmen. Het gaat er over 'ik' en 'jij', in een relatie van vertrouwen. Het is een wederzijdse relatie. Ook God noemt zich 'ik'. Daarom kun je hem roepen. Hij is het die mij 'ik' maakt. Hij zal er zijn voor mij, als ik er ben voor de ander: 'Mens waar is je broer? Mens waar is je zusje?' Maar ook: 'Mijn God, waarom heb je mij verlaten?'

Huub Oosterhuis trad als jonge man in bij de Jezuïeten. Daar leerde hij bidden en mediteren volgens de methode van de 'geestelijke oefeningen' van Ignatius van Loyola: je moest proberen zo dicht mogelijk bij het leven van Jezus te komen. Je moest je zijn leven zo concreet mogelijk voorstellen, alsof je behoorde tot de gemeenschap van zijn volgelingen. Dat heeft hij gedaan, net zoals pater Frans van der Lugt en ook paus Franciscus (beiden ook Jezuïeten). De eerst dertig dagen vier keer per dag enkele uren, duurde die geestelijke oefening, en daarna een leven lang minimaal één uur per dag.   Wat een opdracht! Kun je dat? Wie denk je dat je bent? Leer te vragen, te kloppen, te wachten. Verlang, wees niet mat, wees bewogen, verlang naar de heilige Geest. Leer stil te zijn, je dadendrang in toom te houden. Want bij God - de Bijbelse God - kun je aankloppen. Maar hij is geen ingrijper. Het kost tijd om dat in te zien. De God van Mozes en Jezus is niet de God van filosofen, geen opperwezen. Hij heeft de aarde aan de mensen gegeven en de mensen aan elkaar. Hij doet niets buiten hen om. Hij is een stem die in je spreekt. Bidden tot God is afdalen in je hart, tot bij je geweten. Daar hoor je de stem van de God van de Bijbel.

Het lukte Oosterhuis pas echt goed om te mediteren en te bidden, toen hij zijn gedachten en gebeden ging opschrijven. Zo is hij dichter geworden en schrijver van religieuze teksten. Teksten die al snel ook bedoeld waren om uitgesproken te worden, in de Amsterdamse Studentenecclesia en daarna op vele andere plekken.

Laat ons daarom bidden...

"Gezegend Gij,
Gij die zwijgt, zodat het voelt alsof Ge niet bestaat.
Gij die afdaalt, en mensen stuurt.
Moge het waar zijn dat ooit de dood, de laatste vijand, overwonnen mag zijn.

Gezegend Gij, die we verwachten,
om hoop.
Zie uw mensen,
in Syrië, Oekraïne en Palestina,
zie wat we doen met vluchtelingen, behandeld als misdadigers.

Voor onze kinderen,
die worden geboren in een wereld van ellende,
dat ze opgroeien tot elkaars medemensen.

Voor ons lieve doden ... in stilte....

Gezegend Gij, om mensen die het volbrengen,
om al het goede.

Zo bidden we,

met joden, met moslims,
met christenen, die u herkennen in Jezus van Nazareth.
Zo moge het zijn."

Na deze indrukwekkende voordracht, misschien meer nog een overweging, was er gelegenheid tot vragen, waarin Oosterhuis nog wat verder uitwijdde over zijn gedachten, zijn religieuze levensvisie eigenlijk. En natuurlijk was er na afloop gelegenheid om boeken te laten signeren door de auteur zelf. Velen maakten gebruik van deze gelegenheid, om een bijzonder aandenken over te houden aan deze inspirerende Pinksterzaterdag.

Ageeth Potma


De volledige tekst van de lezing staat hier.

  Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek boeken


Nieuwsberichten


Klik hier voor het nieuwsarchief.