SMARTPHONE SITE  •  KLOOSTER WITTEM  •  DIGITALE NIEUWSBRIEF  •  CONTACT  •  LINKS             Open: dagelijks van 10:00 tot 16.30 uur (ma. vanaf 12:00 uur)

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl Routebeschrijving

Lezenswaard

nr. 2, 2015


Waarom zou je volwassen worden?

Susan Neiman, Ruud van de Plassche
 

Volwassen met behoud van idealen?

Boekbespreking door Eric Corsius

Als je jong bent, en je hebt geen idealen: dan ben je harteloos. Als je oud bent en je hebt ze nog steeds: dan moet je aan je eigen verstand gaan twijfelen. Om in je leven op stoom te komen, heb je idealisme nodig. Het geeft je vleugels, energie, wind in de zeilen. Maar na enkele jaren wordt het ook tijd om na te gaan denken over de inhoud van die idealen. Ze kunnen dan wel kracht geven: ze moeten echter ook ergens op slaan. Blind idealisme maakt meer kapot dan je lief is. Het verhaal van door idealen bezielde enkelingen en gemeenschappen is ook de geschiedenis van
brokkenpiloten en mislukkingen. 
Zo luidt althans de heersende opvatting. De schrijfster Susan Neiman is het hier niet mee eens. Vanuit haar belezenheid en maatschappelijke betrokkenheid vindt ze dat wij mensen trouw moeten blijven aan de twee polen van ons leven. Aan de ene kant is dat de werkelijkheid, de realiteit. Daar moeten we het immers mee doen. Aan de andere kant zijn we ook geroepen om voortdurend mogelijkheden te zien. De
werkelijkheid is niet wat ze is. Ze kan zoveel meer zijn en bieden. Uit die spanning tussen werkelijkheid en mogelijkheid komt gezond idealisme voort.
In eerdere boeken nam ze het al op voor idealen en idealisten. Daarbij wist ze moeilijke filosofische gedachten inzichtelijk en aanschouwelijk te maken voor een breed publiek. In haar nieuwe boekje Waarom zou je volwassen worden? zet ze een volgende stap. Ze houdt bespiegelingen over de ontwikkeling van het menselijke individu tot volwassenheid en over de daarbij horende levenskunst. Daarmee verbindt ze haar gedachten over de spanning  tussen werkelijkheid en ideaal.
Volwassen zijn betekent trouw blijven aan zowel de realiteit als onze idealen, aldus Neiman.Volwassen worden betekent niet dat we moeten berusten in de realiteit zoals ze is. Helaas vereenzelvigen velen onder ons de volwassenheid met die houding. Het gevolg is dat veel volwassenen er een dubbel leven op na houden. In hun werk en samenleven gedragen ze zich blasé, gelaten en moedeloos. In hun privéleven doen ze alsof ze de eeuwige jeugd hebben en trekken ze zich terug in de schulp van een schijnwereld. En zo pendelen ze tussen nuchterheid en roes.
Neiman pleit ervoor dat we de gespletenheid van sombere werkelijkheid en droomwereld overwinnen. Volwassenheid betekent dat we realiteit met idealen kunnen verbinden. Dat is uiteraard een voortdurende opgave. Het vraagt moed, vastberadenheid en openheid voor het nieuwe en onverwachte. Het vereist een voortdurende blikverruiming. En daarbij hebben we andere mensen – uit verleden en heden â€“ nodig. Slechts door ontmoeting en dialoog, door reizen en lezen gaan we verder kijken dan onze realistische neus lang is.


Klik hier voor alle boekgegevens

  Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek boeken


Nieuwsberichten


Klik hier voor het nieuwsarchief.