SMARTPHONE SITE  •  KLOOSTER WITTEM  •  DIGITALE NIEUWSBRIEF  •  CONTACT  •  LINKS             Open: dagelijks van 10:00 tot 16.30 uur (ma. vanaf 12:00 uur)

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl Routebeschrijving

Lezenswaard

nr. 6, 2014


De onfeilbare paus

Leo Meulenberg
 

Hoe de paus onfeilbaar werd

Boekbespreking door Ton Reijnen CSsR

Auteur Lei Meulenberg is kerkhistoricus en gepensioneerd hoogleraar aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en aan de Radbouduniversiteit
in Nijmegen. Hij heeft een hele reeks publicaties op zijn naam staan over grote figuren uit de kerkgeschiedenis. Vorig jaar is bij uitgeverij Averbode in België van zijn hand ‘De onfeilbare Paus’ verschenen met als ondertitel ‘Het grote struikelblok?’. Hoewel de
auteur gebruik heeft gemaakt van voor de wetenschap belangrijke bronnen en publicaties, schrijft hij in een toegankelijke taal. Hij zet uiteen ‘wat het 1e Vaticaans Concilie (1869-1870 in feite over de positie van Petrus’ opvolger vastgelegd heeft’.
Hij laat ons ‘ontdekken met wat voor terughoudendheid dat destijds gebeurd is’.
Het eerste Vaticaans Concilie vond plaats in 1869/1870. De benoeming van kardinaal Mastai in 1846 tot paus (Pius IX) had enthousiasme gewekt. Want ‘als bisschop van
Spoleto en Imola had hij door zijn hartelijk optreden niet alleen de degelijke kerkgangers maar ook de revolutionaire nationalisten voor zich weten te winnen’ en was een man met een ‘geheel eigen, onbevangen, joviale stijl’ (p. 9). Maar dan gebeuren er dingen in Europa – denk aan het revolutiejaar 1848 – en in de omgeving van de paus, zoals de bedreiging van het grondgebied van de kerkelijke staat en de moord op zijn eerste minister, die Pius IX en de curie hevig doen schrikken.
De kerk moet haar houding gaan bepalen t.a.v. de moderne denkbeelden. Er is nogal wat chaos in Europa en een verlangen naar een sterk centraal gezag in de kerk. Op 26 juni 1867 wordt het concilie officieel aangekondigd en op 8 december 1869 geopend.
Het zal niet alleen gaan over de onfeilbaarheid, maar in het concilie document ‘Zoon van God’ ook over het geloof in het bestaan van een persoonlijke God, Vader van Jezus
Christus en de betekenis daarvan voor het geloof van de christen. En als het dan over de onfeilbaarheid gaat van de paus dan komen in het concilie de tegenstellingen tussen de deelnemers aan het licht. Men is het er weliswaar over eens, dat
Petrus en zijn opvolgers van meet af aan een bijzondere en gezagvolle positie hebben ingenomen, maar om die als onfeilbaar te definiëren dat is toch heel wat anders.
Dan komen de vragen over de onfeilbaarheid van de paus in relatie tot de onfeilbaarheid van de kerk; over de relatie tussen de onfeilbare paus en de bisschoppen, die toch
kunnen bogen op een eigen positie en verantwoordelijkheid. Kan een paus zomaar beweren waar hij zin in heeft? Meulenberg behandelt al deze vragen op een toegankelijke manier. Hij laat zien, dat men niet over een nacht ijs is gegaan en dat
de definitie van de onfeilbaarheid van de paus aan strikte voorwaarden is gebonden. Bij tijd en wijle steken weliswaar vragen opnieuw de kop op. De publicatie van kerkhistoricus Lei Meulenberg is alleszins de moeite van het lezen waard.


Klik hier voor alle boekgegevens

  Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek boeken


Nieuwsberichten


Klik hier voor het nieuwsarchief.