SMARTPHONE SITE  •  KLOOSTER WITTEM  •  DIGITALE NIEUWSBRIEF  •  CONTACT  •  LINKS             Open: dagelijks van 10:00 tot 16.30 uur (ma. vanaf 12:00 uur)

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl Routebeschrijving

Lezenswaard

nr. 7, 2014


In naam van God

Jonathan Phillips, Marianne Tieleman (red.), Pieter de Smet, Jan Dirk Snel, Chiel van Soelen, Pie
 

Zijn de kruistochten nu nog niet voorbij?

Boekbespreking door Marije Bijleveld

Op 11 september 2001 vlogen twee vliegtuigen dwars door de Twintowers in New York. Heel de wereld reageerde geschokt. Veel mensen hoorden misschien voor het eerst van Al-Qaida en Osama bin Laden. Bin Laden was het meesterbrein achter deze zorgvuldig geplande aanval op de ‘anti-islam politiek’ van het Westen.
George W. Bush, de toenmalige Amerikaanse president, verzekerde dat er alles aan gedaan zou worden om de medeplichtigen te vinden van hen die verantwoordelijk waren
voor de gruwelijke aanvallen: ‘Deze kruistocht (…) deze oorlog tegen het terrorisme gaat nog wel even duren’. Deze uitspraak riep vragen op bij Jonathan Phillips. Waarom
werd hier het woord ‘kruistocht’ gebruikt? De poging die vragen te beantwoorden was voor hem een van de aanleidingen om het boek te schrijven: ‘In naam van God’. Want
wat voor beelden probeerde Bush op te roepen?
Vervolgens schrijft hij een fascinerende geschiedenis over de kruistochten. Niet voor niets is de subtitel ‘Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten’. Hij rekent namelijk af met het gangbare (oude) beeld dat we over het algemeen hebben van de kruistochten: christendom versus islam; kruistocht tegenover jihad; mannen en vrouwen die streden en stierven voor hun geloof. En we gruwelen bij alle wreedheden die aan weerskanten begaan werden. Phillips vertelt uiterst boeiend hoe enorm veelzijdig en tegenstrijdig een heilige oorlog kan zijn: er werden vriendschappen en bondgenootschappen gesloten tussen christenen en moslims, de diplomatie triomfeerde soms over het zwaard, er werden kruistochten tegen christenen en jihads tegen moslims gehouden. De geschiedenis van de kruistochten is dus niet zo eenduidig als wij denken, maar heeft veel verschillende en niet voor de hand
liggende aspecten.
Het verrassende aan dit boek is ook dat in de elf hoofdstukken verscheidene personages en gebeurtenissen onder de loep genomen worden die vaak niet
of nauwelijks bekend zijn, maar die wel een goed inzicht geven in de complexiteit van die oorlogen in het Heilige Land. Het geloof was ontegenzeglijk de kern van een heilige oorlog, want in de middeleeuwen was de hele samenleving doordrenkt van religie.
Maar godsdienst was zeker niet de enige drijfveer. Allerlei factoren speelden mee.
Helemaal interessant is het hoofdstuk met de titel: ‘Nieuwe kruisvaarders?
Van Sir Walter Scott tot Osama bin Laden en George W. Bush’. Hier zet de schrijver uiteen hoe en waarom de idee van ‘kruistocht’ – ongeacht wat die inhoudt
– tot in de eenentwintigste eeuw voortleeft. Helder wordt uiteengezet hoe na de middeleeuwen culturele en politieke invloeden het beeld van de kruistochten
veranderden. Een eyeopener is het gedeelte over het opkomend Arabisch nationalisme in de laatste decennia van de twintigste eeuw waarin onder andere leiders als Nasser, Sadam Hoessein en Osama bin Laden aangehaald worden in hun verzet tegen de
westerlingen en ‘gelinked’ worden aan de kruisvaarderstijd.
‘De kruisvaart is wel voorbij’, zegt Phillips. ‘Al eeuwenlang zien we alleen schaduwen ervan, maar alle partijen moeten wel met grote zorg met dit soort schaduwen
omgaan’. En gezien de laatste ontwikkelingen in Syrië en Irak is dit geen loze uitspraak.


Klik hier voor alle boekgegevens

  Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek boeken


Nieuwsberichten


Klik hier voor het nieuwsarchief.