SMARTPHONE SITE  •  KLOOSTER WITTEM  •  DIGITALE NIEUWSBRIEF  •  CONTACT  •  LINKS             Open: dagelijks van 10:00 tot 16.30 uur (ma. vanaf 12:00 uur)

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl Routebeschrijving

Lezenswaard

nr. 1, 2014


Pater Van Kilsdonk, Raadsman in delicate zaken

Alex Verburg
 

Hij bleef Pater

Boekbespreking door Jeroen de Wit, pastor Klooster Wittem

Een van de bekendste paters van Nederland in de vorige eeuw was ongetwijfeld pater Van Kilsdonk. De jezuïet die in 2008 overleed was een legendarische figuur. Niet alleen in de Amsterdamse studentenwereld, maar ook ver daarbuiten.

Aan het eind van zijn leven vertelde hij zijn herinneringen aan auteur Alex Verburg, die ze onverbloemd opschreef. Van Kilsdonk zei waar het op stond. Hij verwoordde
met uitgesproken intelligentie zijn opvattingen over allerlei geloofszaken én zijn mening over collega’s en prelaten. Dat bracht hem nogal eens in conflict met de kerkleiding.

Hij had een fabuleuze bijbelkennis waaruit hij iedere dag in zijn pastorale praktijk kon putten. Bij de jezuïeten was hij dan ook voorbestemd om in Rome te gaan studeren, daar te promoveren en teruggekomen in Nederland hoogleraar in de theologie te worden.
Maar hij wist zijn overste te overtuigen, dat hij uiterst ongelukkig zou worden als hij naar Rome zou moeten. Dat was te dicht bij het machtscentrum van de kerk. Bovendien: hij was nu eenmaal een pastor in hart en nieren.

Zijn pastorale kwaliteiten -  fijnzinnig, genuanceerd en barmhartig - ontwikkelde hij al vóór zijn priesterwijding, toen hij in 1944 aalmoezenier werd in de kampen voor politieke delinquenten. Ze werden in de ogen van de pater vaak onrechtvaardig behandeld. Hij solidariseerde met zijn gesprekspartners en zag de mens achter de landverrader. Met vergevingsgezindheid kon je werken aan hun herstel, daarmee win je meer aan integriteit. Merkwaardig misschien, maar het waren volgens zijn zeggen uiterst gelukkige jaren voor hem.

Als studentenpastor werd Van Kilsdonk vooral bekend door zijn pastorale contacten met jongeren die onzeker waren in de tijd van de ontluikende seksuele vrijheid, vooral met homo’s die worstelden met hun coming-out. Na ieder pastoraal gesprek vroeg hij om de adresgegevens en steevast volgde dan een of twee dagen later een uitgebreide, vaak troostende brief. Dikwijls schreef hij ook de ouders van die persoon een brief ter bemoediging. Daardoor wist hij een houding van verzoening te kweken. Duizenden mensen in ons land bewaren zijn brieven en herlezen ze nog regelmatig om er kracht uit te putten.

Tijdens de aidsepidemie werd hij een baken van begrip en houvast voor ontelbaren. Vele getroffenen heeft hij in hun ziekteproces begeleid. De vrijzinnige Van Kilsdonk was loyaal kritisch naar de kerk; hij was progressief maar heeft nooit maar enige afstand genomen van de kerk. De sacramenten waren hem dierbaar: de eeuwenoude rituelen van de uitvaart voerde hij met waardigheid en liefde uit.
Deze memoires roepen veel herkenning en respect op. Ze tekenen in vlot  geschreven formuleringen een pastorale man. De verhalen van deze rijke persoonlijkheid bieden leerstof voor levenskunst. Daarnaast is dit boek een uniek tijdsdocument van de kerkgeschiedenis van de Nederlandse kerk in de afgelopen eeuw.


Klik hier voor alle boekgegevens

  Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek boeken


Nieuwsberichten


Klik hier voor het nieuwsarchief.